Formularz


Zapraszamy do współpracy
lub zapytaj o dostępność produktu!

Skorzystaj z formularza kontaktowego.

formularz

Wykaz norm

W Polsce i w Niemczech obowiązują precyzyjnie określone normy dla klas stali stosowanych w rurach okrągłych.

Te normy stanowią fundament zapewnienia najwyższej jakości i bezpieczeństwa, gwarantując, że rury spełniają wymagania techniczne oraz odpowiednie standardy jakości.

Zapoznaj się z obowiązującymi normami.

Wykaz norm
Polskie Normy PN-EN

PN-EN 10204 – Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli

PN-EN 10208-1 Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych. Rury o klasie wymagań A

PN-EN 10208-2 Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych. Rury o klasie wymagań B

PN-EN 10210-1 Kształtowniki zamknięte wykonane na gorąco ze stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Część 1: Warunki techniczne dostawy

PN-EN 10210-2 Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych. Warunki techniczne dostawy. Część 2: Rury ze stali niestopowych i stopowych z określonymi własnościami w temperaturze podwyższonej

PN-EN 10216-1 Rury stalowe do urządzeń ciśnieniowych. Rury ze stali niestopowych z wymaganymi własnościami w temperaturze pokojowej.

PN-EN 10216-2 Rury do zastosowań ciśnieniowych. Rury ze stali niestopowych i stopowych z określonymi własnościami w temperaturze podwyższonej.

PN-EN 10216-3 Rury do zastosowań ciśnieniowych. Rury ze stali stopowych drobnoziarnistych.

PN-EN 10216-4 Rury do zastosowań ciśnieniowych. Rury ze stali niestopowych i stopowych z wymaganymi własnościami w temperaturze obniżonej.

PN-EN 10216-5 Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych. Warunki techniczne dostawy. Część 5: Rury ze stali odpornych na korozję

PN-EN 10217-1 Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych. Warunki techniczne dostawy.Część 1: Rury ze stali niestopowych z określonymi własnościami w temperaturze pokojowej

N-EN 10217-2  Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych. Warunki techniczne dostawy. Część 2: Rury ze stali niestopowych i stopowych zgrzewane elektrycznie z określonymi własnościami w temperaturze podwyższonej

PN-EN 10217-3 Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych. Warunki techniczne dostawy. Część 3: Rury ze stali stopowych drobnoziarnistych

PN-EN 10217-4 Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych. Warunki techniczne dostawy. Część 4: Rury zgrzewane elektrycznie ze stali niestopowych z określonymi własnościami w temperaturze obniżonej

PN-EN 10217-5 Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych. Warunki techniczne dostawy. Część 5: Rury ze stali niestopowych i stopowych spawane łukiem krytym z określonymi własnościami w temperaturze podwyższonej

PN-EN 10217-6 Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych. Warunki techniczne dostawy Część 6: Rury ze stali niestopowych spawane łukiem krytym z określonymi własnościami w temperaturze obniżonej

PN-EN 10217-7 Rury stalowe ze szwem do zastosowań ciśnieniowych. Warunki techniczne dostawy Część 7: Rury ze stali odpornych na korozję

PN-EN 10219-1 Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Część 1: Warunki techniczne dostawy

PN-EN 10219-2 Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Część 2: Tolerancje, wymiary i wielkości statyczne

PN-EN 10240    Wewnętrzne i /lub zewnętrzne powłoki ochronne rur stalowych. Wymagania dotyczące powłok wykonanych przez ocynkowanie ogniowe w ocynkowaniach zautomatyzowanych

PN-EN 10224    Rury i złączki ze stali niestopowej do transportu wody i innych płynów wodnych. Warunki techniczne dostawy

PN-EN 10266    Rury stalowe, złączki i kształtowniki zamknięte konstrukcyjne. Symbole i definicje terminów stosowane w normach wyrobu

PN-EN 10296-1 Rury stalowe ze szwem o przekroju okrągłym do zastosowań mechanicznych i ogólno technicznych. Warunki techniczne dostawy. Część 1: Rury ze stali niestopowych i stopowych

PN-EN 10296-2 Rury stalowe ze szwem o przekroju okrągłym do zastosowań mechanicznych i ogólnotechnicznych. Warunki techniczne dostawy. Część 2: Stale odporna na korozję

PN-EN 10297-1 Rury stalowe okrągłe bez szwu dla zastosowań mechanicznych i ogólnotechnicznych. Warunki techniczne dostawy. Część 1: Rury ze stali niestopowej i stopowej

PN-EN 10297-2 Rury stalowe bez szwu dla zastosowań mechanicznych i ogólnotechnicznych. Warunki techniczne dostawy. Część 2: Stale odporne na korozję

PN-EN 10305-1 Rury stalowe precyzyjne. Warunki techniczne dostawy. Część 1: Rury bez szwu ciągnione na zimno

PN-EN 10305-2 Rury stalowe precyzyjne. Warunki techniczne dostawy. Część 2: Rury ze szwem ciągnione na zimno

PN-EN 10305-3 Rury stalowe precyzyjne. Warunki techniczne dostawy. Część 3: Rury ze szwem kalibrowane na zimno

PN-EN 10305-4 Rury stalowe precyzyjne. Warunki techniczne dostawy. Część 4: Rury bez szwu ciągnione na zimno na siłowniki hydrauliczne i pneumatyczne

PN-EN 10305-5 Rury stalowe precyzyjne. Warunki techniczne dostawy. Część 5: Rury ze szwem kalibrowane na zimno o przekroju kwadratowym i prostokątnym

PN-EN 10305-6 Rury stalowe precyzyjne. Warunki techniczne dostawy. Część 6: Rury ze szwem ciągnione na zimno przeznaczone na siłowniki hydrauliczne i pneumatyczne

Niemieckie normy DIN

DIN1629 – Rury bez szwu okrągłe ze stali węglowej dla specjalnych wymagań

DIN1630 – Rury bez szwu okrągłe ze stali węglowej dla szczególnie wysokich wymagań. Techniczne warunki dostaw.

DIN2391-1 – Rury stalowe precyzyjne bez szwu ze szczególną dokładnością wymiarów.

DIN2391-2 – Rury stalowe precyzyjne bez szwu ze szczególną dokładnością wymiarów. Techniczne warunki dostaw

DIN2393 – Rury stalowe ze szwem precyzyjne o podwyższonej dokładności Część 1-Wymiary Część 2-Warunki techniczne dostaw.

DIN2394 – Rury stalowe ze szwem precyzyjne kalibrowane Część 1-Wymiary Część 2-Warunki techniczne dostaw.

DIN 2440 – Rury stalowe. Rury gwintowane średnie.

DIN2441 – Rury stalowe. Rury gwintowane ciężkie.

DIN2448 – Rury stalowe bez szwu. Wymiary, masy nominalne.

DIN2458 – Spawane rury stalowe. Wymiary, masy odnoszące się do długości.

DIN17120 – Rury spawane ze stali konstrukcyjnych zwykłej jakości.

DIN17121 – Rury okrągłe bez szwu ze stali ogólnego przeznaczenia do konstrukcji stalowych. Techniczne warunki dostaw.

DIN17172 – Stalowe rury do transportu cieczy palnych i gazu.

DIN17173 – Rury stalowe bez szwu do niskich temperatur. Warunki techniczne dostaw

DIN17174 – Rury bez szwu ze stali drobnoziarnistych konstrukcyjnych. Techniczne warunki dostaw.

DIN17175 – Rury bez szwu ze stali żarowytrzymałych. Techniczne warunki dostaw.

DIN17179 – Rury okrągłe bez szwu z drobnoziarnistych stali konstrukcyjnych do zastosowań szczególnych. Techniczne warunki dostaw.